Шофьорски курсове

Изисквания за започване на курс категория „B“:


– Да са навършени 17 години и 9 месеца
– Да се представят следните документи :

– Документ за завършено образование ( минимум основно )
– Лична карта
– 2бр. снимки за документи

 

Обща характеристика и съдържание на обучението:


Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теорeтичното обучение се провежда в модерно оборудван кабинет от квалифициран преподавател в удобно за Вас време и изучава модулите:

„Общо устройство на автомобила“
„Безопасност на движението по пътищата“
Автошкола „Зара Ауто“ осигурява необходимите учебни помагала.

Практическото обучение включва модул „Управление на МПС“ и се провежда индивидуално според възможностите на курсиста до постигането на желания резултат!

Основни цели на модула са придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила и заучаване и приложение на правилата за движение по пътищата и безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.

Часовете по управление на МПС са 31. Ако са недостатъчни, получавате допълнителни моточасове до постигане на желания резултат.

Изпит за придобиване на правоспособност:

Изпитът се провежда след приключване на обучението. Полага се изпит по теория – вътрешен и основен, решаване на една изпитна листовка за 40 минути с 45 въпроса. При успешно преминаване курсистът се допуска до изпит по управление. Практическият изпит е шофиране в учебния автомобил с изпитващия и инструктора и трае 25-35 минути /съгласно изискаванията на нормативната уредба/