Проект-Резюме

РЕЗЮМЕ

 

От 4.08.2020 г. Зара Ауто 2015 ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.073-6118-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Проектът е с продължителност 3 месеца.

 

Основната му цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Проектът е на обща стойност 6000 лв., от които 5100 лв. европейско и 900 лв. национално съфинансиране.